વલસાડ ભગોદ ગામે થી ખૂંખાર દીપડો પાંજરે પુરાયો.

વલસાડ ના ભગોદ ગામ ની અંદર આજથી દસ દિવસ થી એક ખૂંખાર દીપડો ગામ માં ફરતો દેખાતા ગામ જનો ભય માં મુકાયા હતા જે બાબતે વલસાડ ની વન-વિભાગ દ્વારા ભગોદ ગામે પાંજરું ગોઠવ્યું હતું ત્યારે આ દીપડો આજરોજ વેહલી સવારે પાંજરામાં પૂરતા ગ્રામજનો એ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો, જે દીપડા ની ઉમર અંદાજીત 3વર્ષ નું હોય જેને વન-વિભાગ ના અધિકારી સહીસલામત રીતે વાંસદા નેશનલ પાર્ક માં છોડી મુકશે ની માહિતી આપી હતી.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.