પાટણમાં વિકાસ કામોનું ઉદ્ઘાટન કરતા મુખ્યમંત્રી
Permalink

પાટણમાં વિકાસ કામોનું ઉદ્ઘાટન કરતા મુખ્યમંત્રી

પાટણ: મુખ્યમંત્રી વિજયરૂપાણીએ શનિવારે રાધનપુર અને  પાટણ ખાતે રૂ 400 કરોડના વિકાસ કામો લોકાર્પણ કર્યું…

Continue Reading →