મર્સિડીઝની દરેક કારમાં 7 લાખ સુધીનો ઘટાડો.
Permalink

મર્સિડીઝની દરેક કારમાં 7 લાખ સુધીનો ઘટાડો.

નવી દિલ્હી: જર્મન લક્ઝરી કાર મેકર મર્સિડીઝે ભારતમાં પોતાની દરેક કારની કિંમતમાં સાત લાખ રૂપિયા…

Continue Reading →