રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજ એક કાર્યક્રમ દરમિયાન જમીન પર ગબડી પડ્યા જુઓ વીડિયો

રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી એક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા જઇ રહ્યા હતા જે દરમિયાન તેને તેના ઉપર કાબુ ગુમાવતા જમીન ઉપર ગબડી પડ્યા હતા. અને તેમના સમર્થકોએ તેમને સંભાળવાની કોશીશ કરી હતી. વસુંધરા રાજ તેમના અડગ નિર્ણયોથી હંમેશા ચર્ચામાં રહ્યા

છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.