ગુજરાતની 10 બેઠકો પર આવતીકાલે ફરી મતદાન થશે

વિધાનસભા ચૂંટણીની બીજા તબક્કાના મતદાન દરમિયાન સર્જાયેલી ટેકનિકલ ખામીના કારણે 10 બેઠકના 15 પોલિંગ બુથ પર આવતીકાલે મતદાન થવાનું છે.
અમદાવાદની વટવા, વેજલપુર, ખાડીયા-જમાલપુર બેઠકના બુથ પર ફરી મતદાન થવાનું છે. તો વળી, વિરમગામ, દસક્રોઈની બેઠકોના બુથ પર પણ ફરી મતદાન થશે. આ સિવાય વડગામના છનીયાણા ગામે , સંખેડા, વિસનગર, બેચરાજીના બુથમાં પણ આવતીકાલે ફરી મતદાન થશે.વડોદરાના સાવલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નહારાના બુથ નંબર-1 અને સાકરદા ગામના બુથ નંબર- 7માં ટેકનિકલ ખામીના કારણે ફરી મતદાન થશે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.