વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યા પર રાજકોટમાં અજાણ્યા શખ્સો દ્રારા જીવલેણ હુમલો

રાજકોટના નવલનગરમાં વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યા પર અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનાની જાણ કરતા પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી ઇજગ્રસ્ત જયંત પંડ્યાને સારવાર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે અને પોલીસે આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.રાજકોટના નવલનગરની અમૃત વિદ્યાલય (પ્રકાશ હાઇસ્કૂલ)માં વિજ્ઞાન જાથાનો કાર્યક્રમ પુરા કરી નીકળી રહેલા જયંત પડ્યાં પર શાળાના ગેઇટ પાસે અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે જેમાં તેમને ઇજા પહોંચી હતી. આ ઘટનાની સમયસૂચકતા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસે જયંત પંડ્યાને હોસ્પિટલ ખસેડી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. બ્રાહ્મણ સમાજ આ પેલા પણ ચેતવની આપી હતી. આજે ચંદ્ર ગ્રહણની ગેરમાન્યતાની વાત કરતા હુમલો કર્યો.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.