ગ્રેપ સ્મૂધી.
Permalink

ગ્રેપ સ્મૂધી.

સામગ્રીઃ કાળી દ્રાક્ષ (બી કાઢેલી) ૨ કપ • દહીં ૧ કપ • બદામનું દૂધ ૧ કપ • ખાંડ ૪ ચમચા • આઇસ ક્યૂબ્સ જરૂર પ્રમાણે રીતઃ કાળી દ્રાક્ષ…

Continue Reading →

કેવી રીતે બને છે સુખડી….
Permalink

કેવી રીતે બને છે સુખડી….

સામગ્રીઃ ૧૦૦ ગ્રામ મમરા • ૫૦ ગ્રામ દાળિયા • ૫૦ ગ્રામ રાજગરાની ધાણી • ૨૫ ગ્રામ ગુંદર • ૨૦૦ ગ્રામ ગોળ – સમારેલો • ૫૦ ગ્રામ કોપરાનું ખમણ…

Continue Reading →

ક્વીક વેજી ચીઝી રોલ..
Permalink

ક્વીક વેજી ચીઝી રોલ..

સામગ્રીઃ બ્રેડ સ્લાઈસ – ૪થી ૫ નંગ • રેડ, યલો, ગ્રીન કેપ્સીકમ – ૧/૨ કપ • લીલાં મરચાં (બારીક સમારેલાં) – ૧ નંગ • ચાટ મસાલો – ૧/૨…

Continue Reading →