વલસાડ એક ઉમેદવારનું ચૂંટણી ફોર્મ રદ જાણવા અહીં ક્લીક કરો

નગરપાલિકાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે. વલસાડ નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 3ના અપક્ષ ઉમેદવાર સર્જરે સુરજલાલ આશારામે પોતાની ઉમેદવારી માટે એક અપક્ષમાં ડમી ફોર્મ અને બીજું ફોર્મ બહુજન સમાજ પાર્ટી તરીકે જમા કરાવ્યું હતું.

પરંતુ ચૂંટણી કક્ષમાં વિરોધ પક્ષના નેતા ગિરીશ ટંડેલે આ ઉમેદવાર સામે વાંધો રજૂ કરતા મુક્ત નિયામક ચૂંટણી અધિકારી ભાગોરા સાહેબે ઉમેદવારનું બંને ફોર્મની વિસ્તારવાર ચકાસણી કરી હતી.

ચકાસણી કરતા તેમને પોહલ બહુજન સમાજ પાર્ટીના મેન્ડેટ પર અનુસૂચિત જાતિનો દાખલો રજૂ કર્યો હતો અને એ પાર્ટીના સિમ્બોલ પર અગાવથી કોઈ બીજા ઉમેદવારને બહુજન સમાજ પાર્ટીએ ચૂંટણી મેન્ડેટ આપી ચૂંટણીમાં ઉતાર્યા હતા.

ત્યારે ચૂંટણી અધિકારીએ ઉમેદવાર સર્જરે સુરજલાલ આશારામનું ઉમેદવારી પત્રક અમાન્ય કરી તેમનું ફોર્મ રદ કરી દેતા ઉપસ્થિત અન્ય ઉમેદવારોમાં ચર્ચા જાગી હતી.

ઉમેદવારે ડમી ફોર્મમાં પોતાની જાતિ અંગે અનુસૂચિત જાતિ પ્રમાણે ખોટી અરજી દાખલ કરાવતા ચૂંટણી અધિકારીએ ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ કર્યું.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.