અલ્પેશ ઠાકોરનો દાવો ગુજરાતની કમી મધ્યપ્રદેશમાં પૂરી કરાશે

મધ્યપ્રદેશના પ્રવાસે ગયેલા અલ્પેશ ઠાકોરે દાવો કર્યો છે કે ગુજરાતની કમી મધ્યપ્રદેશમાં પૂરી કરાશે. ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જે કમી રહી છે તે ને હવે મધ્યપ્રદેશમાં પૂરી કરવામાં અાવશે.અલ્પેશ ઠાકોરે વધારે માહિતી અાપતા જણાવ્યું હતુ કે ગુજરાતમાં જે 1 ટકાની કમી રહી છે તે હવે મધ્યપ્રદેશમાં પૂરી કરવામાં અાવશે.ગુજરાતમાં જોઇતી સફળતા નમળી કેમકે તેમને જોઈએ તેવું રાજકારણમાં ષડયંત્ર રચતા અાવડતું નથી.અમારી રાજનીતિ સચ્ચાઈ અાધારીત છે. ભાજપ છળકપટ કરી વિજય મેળવે છે.

સરકાર નથી બદલાઈ અામ છતા જનતાનો ટેકો અમારી સાથે છે.અલ્પેશ ઠાકોરે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી શિવરાજ પાટીલ પર અારોપ લગાવ્યો કે તેઅો દલીત સમાજના હોવા છતા તેમણે સમાજમાટે કોઈ કામ નથી કર્યા.અાગામી ચૂંટણીમાં વધારે તાકાત લગાવી કોંગ્રેસનો સાથ લઇ ભાજપ સામે મોરચો લડવામાં અાવશે.

 

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.