સોમનાથ તીર્થધામખાતે મકરસંક્રાતી પર વિશેષ ઉજવણી

સોમનાથ તીર્થધામખાતે મકરસંક્રાતીના પર્વ પર વિશેષ ઉજવણી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં અાવે છે.પ્રભાસક્ષેત્રનો ઈતિહાસ સુર્યવંશીઓ સાથેપણ જોડાયેલ છે.જ્યોતિની ભિમી એટલે પ્રભાસક્ષેત્ર અહીં અનેક સુર્યમંદિરો પણ અાવેલ છે. સંક્રાત પર્વે સોમનાથ તીર્થ ખાતે સુર્યપૂજા કરવી એ અનેક રીતે લાભદાયક અને ફળદાયક છે.
સોમનાથ મંદિરખાતે મકરસંક્રાતીના પર્વ પર વિશેષ મહાપૂજન યોજાનાર છે.સોમનાથ મહાદેવને પ્રાત:પુજામાં તલનું સ્નાન થશે. સવારે 8 કલાકે સુર્યપૂજન કરવામાં અાવશે. 8 .30 કલાકે ગૌપૂજન સોમનાથ મંદિરખાતે થશે.સાંજે 4.30 કલાકે શ્રી સોમનાથ મહાદેવને વિશેષ મહાપૂજન કરવામાં અાવશે જેમાં તલમીશ્રીત જળ, તલના તેલ દ્વારા અભિષેક કરાશે ત્યારબાદ તલશૃંગાર કરવામાં અાવશે.અા પૂજામાં જોડાઈ શિવ અને સુર્ય કૃપા પ્રાપ્ત કરવા ભક્તજનોને સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા અામંત્રણ પાઠવવામાં અાવ્યુ છે.તીર્થ સ્થળમાં દાનપુણ્ય કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.