Share
દેશના સિલેક્ટેડ પેટ્રોલ પંપ પરથી ઉપાડી શકાશે રૂ. ૨૦૦૦

દેશના સિલેક્ટેડ પેટ્રોલ પંપ પરથી ઉપાડી શકાશે રૂ. ૨૦૦૦

જો આપની પાસે ક્રેડીટ કાર્ડ કે ડેબીટ કાર્ડ હશે તો તેનાથી દેશના લગભગ ૨૫૦૦ પેટ્રોલ પંપ પરથી રૂ. ૨૦૦૦ સુધીની રકમ SBI ના પીઓસ મશીન પરથી ઉપાડી શકાશે.દેશમાં હાલ રૂ. ૧૦૦૦ અને રૂ. ૫૦૦ ના દરની નોટોને કેન્સલ થયા બાદ ઉભી થયેલી સ્થિતિને પહોચી વળવા આ સુવિધા કરવામાં આવી છે.

Leave a Comment