અપરિણીતો કરતાં પરિણીતો કસરત કરવામાં વધુ અનિયમિત.

બ્રિટનના ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ હેલ્થ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા એક સર્વેક્ષણમાં ખબર પડી છે કે સિંગલ વ્યક્તિઓ કરતાં પરિણીતો કસરત કરવામાં વધારે અનિયમિત છે. આ સર્વેક્ષણનો અભ્યાસ કરતાં ખબર પડી છે કે સિંગલ અથવા તો ડિવૉર્સી કરતાં પરિણીતો દર અઠવાડિયે લગભગ ૧૫૦ મિનિટ ઓછી એક્સરસાઇઝ કરે છે.

આ સર્વેમાં નિયમિત કસરત ન કરતી હોય તેવી વ્યક્તિઓમાં ૭૬ ટકા પુરુષો અને ૬૩ ટકા મહિલાઓ પરિણીત હોવાની માહિતી મળી છે અને નિયત માત્રામાં કસરત ન કરતી વ્યક્તિઓમાં સિંગલ કે ડિવૉર્સી પુરુષોનું પ્રમાણ માત્ર ૨૪ ટકા અને મહિલાઓનું પ્રમાણ માત્ર ૩૪ ટકા હતું.

આ સર્વેક્ષણ સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ માટેના કારણની ચર્ચા કરતાં કહે છે કે ‘સામાન્ય રીતે પરિણીત વ્યક્તિ થોડી વયસ્ક હોય છે અને તેના પર બાળકો અને પરિવારની અન્ય જવાબદારીઓ હોવાથી તે રોજ નિયમિત કસરત માટે પૂરતો સમય ફાળવી ન શકે એ સ્વાભાવિક છે. જોકે આવી વ્યક્તિઓએ વીક-એન્ડમાં પરિવાર સાથે બગીચા જેવી ખુલ્લી જગ્યાએ ફરવા જઈને નુકસાનની ભરપાઈ કરી લેવી જોઈએ.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com