શું તમારી ગર્લ ફ્રેન્ડ સેક્સ કરવા ઈચ્છે છે ? વધુ જાણવા ક્લિક કરો

ઘણી વાર છોકરીઓ સેક્સ કરવા ઈચ્છે છે પણ છોકરાઓ એમના ઈશારો સમઝી નહી શકે છે. છોકરાઓ થી વધારે આજકાલ છોકરીઓ સેક્સની વધારે ઈચ્છા રાખે છે પણ એ બોલતા અચકાય છે. પણ એ એવા ઘણા ઈશારા આપે છે જેથી ખબર પડે છે કે એ સેક્સ કરવા માટે તમને આમંત્રણ આપે છે.

 

 

 

 

બાહોંના ઈશારા

જો પાર્ટનરને આગોશમાં લેવા સિવાય જો છોકરીઓ એમની બાહોને એમના શરીરને પાસે રાખી લે છે લે બન્ને હાથોથી પોતાને પકડે છે તો સમજ્વું જોઈએ કે પાર્ટનરના મનમાં કઈક ચાલી રહ્યું છે.

પાર્ટનરના પાસે આવવું

જ્યારે પાર્ટનર ચુપકે થી તમારું હાથ પકડે કે તમને અડવાની કોશિશ કરે તો આ વાતના સંકેત છે કે એ તમને ઈંવાઈટ કરી રહી છે. એ સિવાય પંજાને વળવું એ પણ એક સારું સંકેત છે.

 

 

 

આ ઈશારાના બનાવટી હોવું મુશ્કેલ છે કારણ કે જ્યારે શરીર ઉત્તેજિત થાય છે તો શ્વાસ પોતે જ તેજ થવા લાગે છે. જ્યારે શરીરના આર્ગેજ્મ માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે તો દિલની ધડકન તેજ થઈ જ જાય છે અને શરીરમાં ઓક્સીજનની ડિમાંડ વધવાથી શ્વાસ તેજ થઈ જાય છે. આ પણ આ વાતના સંકેત છે કે એ તમારા પ્રેમ માટે તૈયાર છે.

 

 

 

આ સિવાય જો મહિલા કે છોકરી હાથ એમના માથા પર કે પાર્ટનરના માથા પર રાખે કે તમારા ચેસ્ટ પર રાખે તો એ વાત પણ એના ક સંકેત દર્શાવે છે એ તમારી સાથે કંમર્ફટેબલ છે અને પોતાને તમારા હવાલે કરવા તૈયાર છે.. અને હવે એ પોતાને રોકી શકતી નથી કેવી રીતે પણ એને સેક્સ કરવું જ છે…

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com