પાટણમાં વિકાસ કામોનું ઉદ્ઘાટન કરતા મુખ્યમંત્રી

પાટણ: મુખ્યમંત્રી વિજયરૂપાણીએ શનિવારે રાધનપુર અને  પાટણ ખાતે રૂ 400 કરોડના વિકાસ કામો લોકાર્પણ કર્યું હતું.જયારે અન્ય પ્રજાલક્ષી કર્યોનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રીએ રાધનપુર તાલુકાના ગોતરકા પેદાશપુરા વચ્ચે બનાસ નદીના પુલનું ખાતમુહુર્ત, પ્રાથમિક શાળાના ઓરડા, સમી આઇટીઆઇ મકાન અને વેલોડા ગામે તૈયાર થયેલ 400 કે.વી.વીજ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું.  શ્રી સ્ટેહલ મ્યુઝિયમ અને રૂ .65 કરોડના નવા પ્રોજેક્ટ્સનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ઉપરાંત, 28 ગામો માટેની શાળાઓ અને લુનિચના સાંતલપુરા તાલુકામાં આધુનિક હાઇસ્કૂલ માટે ખાત મૂહર્ત કર્યું હતું.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com