16 જૂનથી દરોરોજ બદલાશે પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ.

નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન 16 જૂનથી પેટ્રોલ-ડીઝલની ખરીદી અને વેચાણમાં રોજ ફેરફાર કરશે. એટલે કે હવેથી પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ દરરોજ અલગ-અલગ હશે.આ પહેલા પાયલટ પ્રોજેકટ અંતર્ગત પાંચ કંપનીઓએ પાંચ શહેરોમાં 1 મે થી દરરોજ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અનુસાર બદલવાની જાહેરાત કરી હતી.

આ યોજનાનો ઉદેશ્ય હતો કે પેટ્રોલ-ડીઝલની હોમ ડીલેવરી કરવામાં આવે અને જો આ પ્રોજેકટ સફળ નીવડે તો તેને પૂરા દેશમાં લાગુ કરવામાં આવે.

અત્યારે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ યોજના પૂરા દેશમાં લાગુ પાડવામાં આવશે અને જલ્દી જ બીજી કંપનીઓ પણ આ યોજના લાગુ કરે તેવી શકયતા છે. અત્યારે મહિનાની 15મી તારીખ અને છેલ્લી તારીખે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ બદલાતા હોય છે.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com