રોજ ઓફિસ જવા-આવવામાં ૧ કલાકથી વધુ ટ્રાવેલિંગ થાય છે? તો ડિપ્રેશન આવી શકે છે.

આમ તો અભ્યાસ  બ્રિટીશરો પર થયો છેપરંતુ મુંબઇગરાઓએ પણ વાતને ગંભીરતાથી લેવી પડે એમ છે. ઓફીસ આવવા-જવા માટે લાંબા કલાકોનું કમ્યુટિંગ માત્ર સમયનો જ વ્યય કરે છે એવું નથીપરંતુ એ માનસિક સ્વાસ્થ્યને પણ જોખમમાં મુકે છે.

   અભ્યાસુઓએ ૩૪,૦૦૦ એડલ્ટસનો અભ્યાસ કરીને નોંધ્યું હતું કે જે લોકોની ઓફીસ ઘરથી રોજ એક કલાકના અંતરે આવેલી હોય છે એવા ૩૩ ટકા લોકો ડીપ્રેસ્ડ હતાં. ટ્રેનબસ કે અન્ય પબ્લીક ટ્રાન્સપોર્ટમાં ટ્રાવેલિંગ કરવાનું હોય કે પોતાની કારમાંકમ્યુટિંગના કલાકો વધવાથી તમામ લોકોના માનસીક સ્વાસ્થ્ય પર એક સરખી અસર થાય છે. લાંબા ટ્રાવેલિંગને કારણે જે લોકોને સાત કલાકની પૂરતી ઊંઘ નથી મળતી એવા લોકોમાં માનસીક અસ્વસ્થતાની સંભાવના ૪૬ ટકા જેટલી વધી જાય છે. અંગત સ્વાસ્થ્ય ઉપરાંત રિસર્ચરોએ એ પણ નોંધ્યું છે કે ઓફીસથી જસ્ટ ૩૦ જ મિનીટમાં જઇને પાછા આવી શકાય એવા અંતરે રહેતા લોકો ઓફીસમાં વધુ કલાકો અને વધુ દિવસો કામ કરે છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com