૨૯ હજાર કરોડમાં યાહુનું હસ્‍તાંતરણઃયાહુને ‘ઓથ’ સાથે જોડવામાં આવશે.

ટેલીકોમ કંપની વેરિજોને લગભગ રૂ.૨૯ હજાર કરોડમાં યાહુનું હસ્‍તાંતરણ પૂરૂ કર્યું : યાહુના સીઈઓ મરિસા મેયરે રાજીનામુ આપ્‍યું: હવે યાહુ ઈન્‍ટરનેટને ઓથનામના એક નવા યુનિટ સાથે જોડવામાં આવશે : તેના સીઈઓ એઓએલના પૂર્વ સીઈઓ ટીમ આર્મસ્‍ટ્રાંગ હશેઃ ઓથમાં એઓએલ અને હફિંગટન પોસ્‍ટની પણ ભાગીદારી છે

 

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.