નાસા સૂર્ય પર 2018 માં અંતરિક્ષયાન મોકલશે

નાસા સૂર્ય પર પોતાનો પ્રથમ યાંત્રિક અંતરિક્ષયાન મોકલવાની તૈયારી માં છે.સૂર્ય નું હાલ નું વાતાવરણ અને પરિસ્થિતિ નું નિરીક્ષણ કરવાના હેતુ થી સૂર્ય ના 60 લાખ પરિઘ નો પ્રવેશ કરશે.આના પેહલા માનવ સર્જિત યાન ચંદ્ર,મંગળ અને તારામંડળ ની વચ્ચે સફર કરી ચૂક્યું છે.હાલ માં નાસા સૂર્ય નું  નજીક થી નિરીક્ષણ કરવાના હેતુ થી તેનું પહેલું સોલાર પ્રોબ પ્લસ મિશન લોન્ચ કરવાની તૈયારી માં છે. તમને જણાવી દઈએ કે સૂર્ય અને ધરતી વચ્ચે નું અંતર 14,900,0000 કિલોમીટર નું છે.
નાસા ને એક વૈજ્ઞાનિક ના જણાવ્યા પ્રમાણે ‘સૂર્ય ને લઈ આ અમારું પહેલું મિશન છે.ઉલ્લેખનીય છે કે સૂર્ય ની સપાટી પર  નથી સકતા,પરંતુ આ મિશન માં અમે સૂર્ય ની એટલા નજીક જઈશું કે ત્યાં ના વાતાવરણ અને પરિસ્થિતિ થી જોડાયેલા મુખ્ય સવાલો ના જવાબ મેળવી શકીયે’.
અહીં નોંધનીય એ છે કે આ મિશન ના હેઠળ વૈજ્ઞાનિક એ જાણી સક્સે કે સૂર્ય ની સપાટી તેના વાતાવરણ ની પ્રમાણે ગરમ કેમ નથી.સૂર્ય ની સપાટી ને ફોટોસ્ફીયર કહેવામાં આવે છે અને તેના વાતાવરણ ને કોરોના ના નામ થી જાણવામાં આવે છે.નાસા ના જણાવ્યા પ્રમાણે,સૂર્ય ની સપાટી નું તાપમાન માત્ર 5.500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નું છે,જયારે તેનું વાતાવરણ 20 લાખ ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી નું છે જે હાલ વૈજ્ઞાનિક માટે ઘણો મોટો સવાલ છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.